Advision"> Middeljans Sport & Reclame
Terug naar Home
 - 5:59

Middeljans Sport & Reclame besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de goboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten.

Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan Middeljans Sport & Reclame niet aansprakelijk worden gesteld voor heiruit voortvloeende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

© MIDDELJANS SPORT & RECLAME | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | ALGEMENE VOORWAARDEN